top of page

מדיניות פרטיות

מבוא

 1. חברת נטורל ביוטק בע"מ ( להלן: "החברה" ו/או "צוות האתר") מבקשת להבהיר, ככל שניתן במסגרת מסמך זה, את מדיניותה לפרטיות המשתמשים (להלן: "המשתמשים" ו/או "המשתמשים") באתר beautycash.co.il (להלן: "האתר"). 
   

 2. המשתמשים מתבקשים לקרוא בעיון מדיניות פרטיות זו על כל סעיפיה  טרם הגלישה באתר. 
   

 3. גלישה באתר מבטאת הסכמה בלתי מסויגת להוראות מדיניות הפרטיות. הסכמה זו היא תנאי מקדים לשימוש באתר ולא תשמע כל טענה בעניין זה.
   

 4. כשירות לבצע פעולות: השימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא איננו פסול דין והוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות (אחרת אנא המנע משימוש באתר). אף על פי כן פעולה אשר תבוצע ע"י משתמש קטין או שאינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תעשה רק לאחר יידוע האפוטרופוס הטבעי או הממונה של הקטין או נציגו אשר כשיר לעשות פעולות בשם הקטין והכל כמובנם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 לפי העניין ('הנציג') בתנאיי תקנון זה ובכפוף להסכמת הנציג. כל פעולה כאמור שתבוצע באתר ע"י משתמש קטין או שאיננו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תהיה על דעת הנציג, בהסכמתו ותחת פיקוחו ותחייב את המשתמש ואת נציגו כאחד. האמור בסעיף זה יחול גם אם מדובר בפעולה משפטית שאין בדרכם של קטין או אדם שאינו כשיר לביצוע פעולה משפטית לעשות. 

 

סוג המידע הנאסף באתר

 1. שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספר טלפון - במסגרת  הרשמה לאתר המשתמש נדרש למסור פרטים כגון: שם מלא, כתובת, דואר אלקטרוני ומספר טלפון. פרטים אלה ישמרו במאגר המידע של החברה פרטים אלו נחוצים על מנת לספק את המוצרים והשירותים המוצעים באתר בצורה מיטבית. 
   

 2. מיקום המשתמש, סוג מכשיר, סוג דפדפן, מערכת הפעלה, כתובת IP  - מידע זה נאסף באמצעות טכנולוגיים שונים ובין השאר באמצעות קודי מעקב של GOOGLE ו-META  המותקנים באתר. למידע נוסף הינך מוזמן לעיין במדיניות הפרטיות של חברת GOOGLE ו-FACEBOOK.
   

 3. עמודים בהם צפית, מידע בו צפית, נתוני שימוש, היסטוריית גלישה - מידע זה נאסף באמצעות טכנולוגיים שונים ובין השאר באמצעות קודי מעקב של GOOGLE ו-META  המותקנים באתר. למידע נוסף הינך מוזמן לעיין במדיניות הפרטיות של חברת GOOGLE ו-FACEBOOK.
   

 4. נתונים סטטיסטיים – כגון גיל המשתמשים באתר, שעות ביקור, עמודים נצפים וכיוצ"ב.

 

אופן השימוש במידע שנאסף

 1. החברה תיעשה שימוש במידע שנאסף על מנת לשפר את השירותים והמוצרים המוצעים במסגרת האתר ולהתאימם ככל הניתן להעדפות המשתמשים ועל מנת לאפשר למשתמש לקבל מידע מותאם ביחס למוצרים והשירותים המועדפים עליו.
   

 2. החברה תיעשה שימוש במידע שנאסף על מנת להתאים עבור המשתמש פרסום מותאם אישית. 
   

 3. החברה רשאית להעביר מידע סטטיסטי שנאסף לצדדים שלישיים, מידע זה לא יזהה אישית את המשתמש.
   

 4. החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים מידע שנאסף אודות דפוסי הפעולה של המשתמש באתר וזאת על מנת לספק למשתמש פרסום ממוקד ומותאם אישית.
   

 5. החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים (שם, טלפון, כתובת וכיוצ"ב) למעט במקרים הבאים: במקרה בו תאורגן פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר או שנתמזג עם תאגיד אחר, במקרה בו המשתמש פעל באתר החברה בניגוד לתקנון ו/או בניגוד למדיניות זו ו/או בניגוד לדין, בכל מחלוקת ו/או תביעה ו/או הליך משפטי ככל שיהיו בינך לבין החברה.
   

 6. החברה רשאית למחוק את המידע שמצוי ברשותה לגבי מי מהמשתמשים ללא כל התראה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או זכות לתבוע נזק באשר מידע זה.

 

עוגיות

 1. אתר זה עושה שימוש ב"עוגיות" (Cookie) המזהות את הדפדפן שלך בצורה ייחודית. עוגייה היא קובץ קטן אשר אינו פוגע במחשב או בחוויית הגלישה. 
   

 2. האתר משתמש בעוגיות לצרכים שונים: תפעול שוטף, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות המשתמש, ניטור הרגלי גלישה ופעילות, היסטוריית גלישה, אפיון השימוש באתר, פרסום מותאם אישית ואיסוף נתונים סטטיסטיים. 
   

 3. למרות שרוב הדפדפנים מאפשרים קבלת עוגיות כברירת מחדל, כל משתמש יכול לשנות את הגדרות הדפדפן כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחת עוגייה. בנוסף כל עוגייה ניתנת להסרה בקלות גם בדיעבד. השימוש באתר מהווה אישור לקבלת עוגיות כאמור.
   

ברירת הדין ושונות

 1. הדינים אשר יחולו על מדיניות זו הם דיני מדינת ישראל בלבד. 
   

 2. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת הנוגעים למדיניות זו או לשימוש באתר בכלל נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.  
   

 3. במקרה בו מי מסעיפי מדיניות זו יימצא כבטל או בלתי חוקי, לא יהיה בכך להשפיע על שאר חלקי תקנון זה. 
   

 4. החברה רשאית לערוך שינויים במדיניות זו מעת לעת, תפורסם הודעה מתאימה על כך באתר החברה.
   

 5. החברה רשאית למחוק את המידע שמצוי ברשותו לגבי מי מהמשתמשים ללא כל התראה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או זכות לתבוע נזק באשר מידע זה. 
   

 6. המשתמשים מוזמנים לעמוד בקשר עם צוות האתר בדבר התנאים במדיניות זו זה, לרבות פניה בקשר לעיון ו/או הסרת המידע הנאסף באתר. עם זאת, אין בפנייה לאתר בעניין מדיניות זו בכדי להשפיע על תוקפה ועל הסכמת המשתמש לתנאיה ולתוכנה. ניתן ליצור עמנו קשר באמצעות טופס יצירת קשר וצוות האתר יענה לפנייתך בתוך זמן סביר. 
   

ט.ל.ח

bottom of page